Noc Zawodowców – inicjatywa, która została przyjęta z entuzjazmem i wpisała się w przestrzeń wielkopolskiego        środowiska szkół kształcących w zawodach oraz pracodawców, jest jednym z ważniejszych wydarzeń Centrów            Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.
  Nowa rzeczywistość, w której się znaleźliśmy pozwala nam na wykorzystanie obecnych technologii i dotarcie do        jeszcze szerszego grona odbiorców. W tym roku Wielkopolska spotyka się w SIECI ZAWODÓW.
  Nasze działania zawsze dostosowujemy do odbiorców i poszczególnych obszarów gospodarczych. Chcemy                  tworzyć wydarzenia skrojone na miarę.
  Wszystkim Centrom Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego – jednostkom organizacyjnym              Samorządu Województwa Wielkopolskiego – przyświeca jeden cel. Przedsięwzięcie promuje szkolnictwo branżowe    i techniczne, jako szkolnictwo pozytywnego wyboru, dając możliwość realizowania satysfakcjonującej ścieżki            edukacyjnej i zawodowej.
  Tegoroczna Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0 to wydarzenie on-line. Angażuje ono młodzież ostatnich klas szkół      podstawowych, ich rodziców, pracodawców, rzemieślników, doradców zawodowych, nauczycieli kształcących              w zawodach i wszystkich, których interesuje tematyka związana z edukacją i rynkiem pracy.

 Startujemy on-line w piątek 2 października 2020 roku o godzinie 17:00