Szkoły

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Technikum Budowlane jest szkołą o prawie 100-letniej tradycji, łączącą skutecznie tradycję z nowoczesnością. W grudniu 2007 r. szkoła otrzymała zaszczytne imię gen. Władysława Andersa, którego postać stanowi wzór w procesie wychowywania naszych uczniów. Szkoła uwzględnia potrzeby uczniów ambitnych i tych, którzy chcą się uczyć. Uczniowie technikum są laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Konkursu im. prof. R. Kozaka. O wiarygodności w zdobywaniu wiedzy, serdecznej i życzliwej atmosferze mogą świadczyć kolejne pokolenia młodych ludzi, które podejmują naukę w szkole, często kontynuując rodzinne tradycje.

Budynek Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 Lelewel w Poznaniu

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia zawodowego. Zespół tworzą trzy typy szkół: XXX Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym, Technikum Poligraficzno – Administracyjne oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 7. Kształcimy w 6 zawodach na poziomie technikum: technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik organizacji reklamy oraz technik fotografii i multimediów. W szkole branżowej uczniowie kształcą się w zawodach: drukarz, introligator, magazynier – logistyk oraz fotograf. Szkoła w ramach umacniania współpracy z Pracodawcami oraz przybliżenia kształcenia zawodowego do potrzeb realnego rynku pracy podpisała umowy patronackie z wiodącymi firmami poligraficznymi i logistycznymi. Patronatem objęte są klasy kształcące w zawodach poligraficznych i w logistyce. Szkoła mając na celu rozwój zawodowy i społeczny uczniów realizuje projekty międzynarodowe. W ramach jednego z nich młodzież odbywa miesięczne praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna – Belfast) oraz we Włoszech w Bolonii.

Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu

Zespół Szkół Odzieżowych od lat funkcjonuje na poznańskiej mapie szkół zawodowych. Z powodzeniem  uczy dobrego rzemiosła i rozwija zainteresowanie krawiectwem oraz projektowaniem i fryzjerstwem. Popularna „odzieżówka” wykształciła kilka pokoleń artystów w swoim zawodzie, co jest najlepszą rekomendacją dla osób chcących podjąć naukę w zawodzie fryzjer lub krawiec. W czasach  rosnącego bezrobocia wśród młodych ludzi oferta szkoły brzmi zachęcająco, ponieważ oprócz solidnego wykształcenia zawodowego oferuje także miejsca pracy. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku szkoła szuka takich propozycji zawodowych, które dadzą młodym ludziom szansę na indywidualny rozwój, a tym samym przygotują ich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem zasobów internetu.  W zespole istnieją następujące typy szkół: branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodach: krawiec, fryzjer; technikum  kształcące w zawodach: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich.

Budynek Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu