SUBREGION POZNAŃSKI

PRELEGENCI

dr hab. Małgorzata Rosalska, prof. UAM – pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Małgorzata Rosalska, prof. UAM – pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. 
Autorka wielu publikacji z zakresu doradztwa zawodowego oraz programów szkoleniowych dla doradców.

Regina May – HR Business Partner, trener, doradca zawodowy. Od 20 lat związana  z zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR). Zweryfikowała tysiące CV i przeprowadziła setki rozmów kwalifikacyjnych. Wykłada na uczelni, udziela doradztwa zawodowego, szkoli doradców zawodowych i rekruterów. Jest ekspertem WZPL. Ukończyła studia z zakresu zarządzania firmą, psychologię w zarządzaniu, zarządzanie jakością, pedagogikę, coaching i doradztwo zawodowe. Uczy się przez całe życie. Prowadzi bloga: www.reginamay.pl

Założycielka Fundacji “Anioły Edukacji”.

Renata Gut – trener edukacji i biznesu, przedsiębiorca. Zarządza w Polsce Instytutem Talentów Flashpoint. Od 30 lat szkoli i inspiruje do poznania SIEBIE oraz ŚWIADOMEGO Zarządzania Sobą. Autorka modelu Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Popularyzuje idee P. Druckera oraz Instytutu Gallupa. Odkrywa Talenty i Mocne Strony u dorosłych, dzieci i młodzieży. Uruchamia potencjał i zaprasza do budowania w sobie adekwatnego poczucia własnej wartości. Współautorka
książek „Zarządzanie sobą” (DIFIN, 2008), „Zarządzanie SOBĄ na Zielonej Ścieżce: Dyrektor szkoły z pasją”, ” (wyd. Flashpoint, 2015)
oraz „Pokolenie Y” ” (wyd. Flashpoint, 2016).

dr Anna Brzosko – wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, doradca
i edukator, specjalizuje się w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o talenty i mocne strony. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie sobą i talentami” dla studentów studiów podyplomowych ALK. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na diagnozowanie i rozwój indywidualnego potencjału u dzieci i młodzieży i dorosłych. Współautorka książek: „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Dyrektor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015) oraz „POKOLENIE Y” (wyd. Flashpoint, 2016).