TRANSMISJA NA ŻYWO

Gospodarzem wydarzenia Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Poznaniu jest Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Szkoła posiada 70-letnią tradycją kształcenia. W skład zespołu szkół wchodzi: Technikum Łączności, Branżowa Szkoła I stopnia nr 34.
Oferta szkoły obejmuje kształcenie w zawodach:
technik informatyk,
technik automatyk,
technik teleinformatyk,
technik elektronik,
technik fotografii i multimediów,
elektronik w Branżowej Szkole I stopnia nr 34.

Największymi atutami szkoły są: wysoka jakość kształcenia i wychowania, bezpieczeństwo młodzieży, możliwość wszechstronnego rozwoju, nowoczesne pracownie, infrastruktura sportowa, zaplecze gastronomiczne oraz doskonała atmosfera. W ramach programu Erasmus +, Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu realizuje projekty w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe dedykowane młodzieży uczącej się w Technikum Łączności. Poprzez zagraniczną praktykę zawodową, młodzież ma niepowtarzalną szansę na zdobycie nowych kompetencji zawodowych i językowych za granicą. Udział młodzieży w praktykach zawodowych w Hiszpanii i Niemczech to przede wszystkim zdobycie wiedzy i doświadczenia na światowych rynkach pracy, doskonalenie własnych umiejętności oraz wszechstronny rozwój osobowy.

PROGRAM WYDARZENIA

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY