TRANSMISJA NA ŻYWO

Budynek Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu

Gospodarzem wydarzenia Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Poznaniu jest Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Szkoła posiada 70-letnią tradycją kształcenia. W skład zespołu szkół wchodzi: Technikum Łączności, Branżowa Szkoła I stopnia nr 34.
Oferta szkoły obejmuje kształcenie w zawodach:
technik informatyk,
technik automatyk,
technik teleinformatyk,
technik elektronik,
technik fotografii i multimediów,
elektronik w Branżowej Szkole I stopnia nr 34.

Największymi atutami szkoły są: wysoka jakość kształcenia i wychowania, bezpieczeństwo młodzieży, możliwość wszechstronnego rozwoju, nowoczesne pracownie, infrastruktura sportowa, zaplecze gastronomiczne oraz doskonała atmosfera. W ramach programu Erasmus +, Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu realizuje projekty w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe dedykowane młodzieży uczącej się w Technikum Łączności. Poprzez zagraniczną praktykę zawodową, młodzież ma niepowtarzalną szansę na zdobycie nowych kompetencji zawodowych i językowych za granicą. Udział młodzieży w praktykach zawodowych w Hiszpanii i Niemczech to przede wszystkim zdobycie wiedzy i doświadczenia na światowych rynkach pracy, doskonalenie własnych umiejętności oraz wszechstronny rozwój osobowy.

PROGRAM WYDARZENIA

Program Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Poznaniu

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

Logo Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
Logo Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
Logo firmy KUHN
Logo firmy FLEXLINK
Logo firmy AGROMARKET Jaryszki
Logo firmy Raben Group
Logo firmy CLAAS
Logo firmy Kimball Electronics
Logo Ochotniczych Hufców Pracy
Logo firmy ABC Kuchni
Logo firmy 3 KOLORY
Logo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Logo firmy SII
Logo Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

PATRONAT MEDIALNY