TRANSMISJA NA ŻYWO

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach

Gospodarzem Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF w Obornikach. Szkoła swoją działalność rozpoczęła z dniem 01.09.1989 r. Obecnie szkoła liczy 754 uczniów uczących się w 30 oddziałach, funkcję dyrektora od 2006 r. pełni Pani mgr Justyna Bartol – Janasek.
W 2015 r. szkołę wyróżniono organizują wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2015/2016. W piśmie skierowanym do dyrektorów, nauczycieli i organów prowadzących z województwa wielkopolskiego, kurator oświaty wyjaśniła swoją decyzję wysokim poziomem nauczania w obornickiej szkole, dbałością o wychowanie uczęszczającej do niej młodzieży oraz sukcesami uczniów w ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych konkursach, a także zawodach sportowych. Uczniowie rozwijają swoje pasje w licznych kołach zainteresowań oraz biorą udział w wielu programach i projektach edukacyjnych, które podnoszą ich świadomość, wiedzę oraz umiejętności.
Szkoła współpracuje z Polskim Komitetem Narodowym Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.Otrzymaliśmy Certyfikat w Ogólnopolskiej Kampanii „Wszystkie Kolory Świata”. Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwoju intelektualnego dzieci, szkoła od lat stwarza warunki do rozwoju ich indywidualnych zdolności i zainteresowań realizując różnorodne zajęcia przedmiotowe, a także tematyczne rozwijające pasje uczniów. Na chwilę obecną szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i sportową. Dbając o przyszłość naszych absolwentów cyklicznie od 2015 r. szkoła bierze udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości – Otwarta Firma. W 2017 r. otrzymaliśmy tytuł Najaktywniejszej Szkoły, przyznawany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach prowadzonych spotkań z pracodawcami.

PROGRAM WYDARZENIA

Program Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Obornikach część 1
Program Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Obornikach część 2

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

Logo Gminy Oborniki
Logo Państwowej Inspekcji Pracy
Logo firmy Relopack
Logo Cechu Rzemiosła w Obornikach
Logo firmy 3C TAPPOL
Logo Ochotniczych Hufców Pracy

PATRONAT MEDIALNY