TRANSMISJA NA ŻYWO

Gospodarzem Nocy Zawodowców 2019 w Gnieźnie jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Jest placówką publiczną, samorządową świadczącą usługi edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego, teoretycznego i praktycznego dla uczniów szkół zawodowych powiatu gnieźnieńskiego.  W strukturze organizacyjnej CKZiU funkcjonują: Centrum Kształcenia Zawodowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Branżowa Szkoła 1 stopnia.
Centrum skupia się na kształtowaniu umiejętności praktycznych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. W placówce została stworzona nowoczesna baza kształcenia praktycznego dla uczniów i dorosłych odpowiadająca przemianom współczesnego rynku pracy. Uczniowie mogą zdobyć nie tylko atrakcyjne kwalifikacje zawodowe ale również poszerzyć je o dodatkowe uprawnienia jak np.: do obsługi urządzeń elektrycznych oraz uprawnienia spawalnicze potwierdzone certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

PROGRAM WYDARZENIA

PLAN WYDARZENIA

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY