TRANSMISJA NA ŻYWO

Budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gnieźnie

Gospodarzem Nocy Zawodowców 2019 w Gnieźnie jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Jest placówką publiczną, samorządową świadczącą usługi edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego, teoretycznego i praktycznego dla uczniów szkół zawodowych powiatu gnieźnieńskiego.  W strukturze organizacyjnej CKZiU funkcjonują: Centrum Kształcenia Zawodowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Branżowa Szkoła 1 stopnia.
Centrum skupia się na kształtowaniu umiejętności praktycznych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. W placówce została stworzona nowoczesna baza kształcenia praktycznego dla uczniów i dorosłych odpowiadająca przemianom współczesnego rynku pracy. Uczniowie mogą zdobyć nie tylko atrakcyjne kwalifikacje zawodowe ale również poszerzyć je o dodatkowe uprawnienia jak np.: do obsługi urządzeń elektrycznych oraz uprawnienia spawalnicze potwierdzone certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

PROGRAM WYDARZENIA

Program wydarzenia Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie część 1
Program wydarzenia Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie część 2

PLAN WYDARZENIA

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

Logo Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie partnera Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie
Logo Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie partnera Nocy Zawodowcó 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie
Logo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie partnera Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie
Logo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie partnera Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie
Logo Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział Gniezno partnera Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie
Logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gnieźnie
Logo Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie partnera Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie
Logo Ochotniczych Hufców Pracy
Logo Wielkopolskiej Izby Gospodarczej partnera Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie
Logo Państwowej Inspekcji Pracy
Logo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gnieźnie partnera Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie
Logo Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie partnera Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Gnieźnie

PATRONAT MEDIALNY