Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia zawodowego. Zespół tworzą trzy typy szkół: XXX Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym, Technikum Poligraficzno – Administracyjne oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 7. Kształcimy w 6 zawodach na poziomie technikum: technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik organizacji reklamy oraz technik fotografii i multimediów. W szkole branżowej uczniowie kształcą się w zawodach: drukarz, introligator, magazynier – logistyk oraz fotograf. Szkoła w ramach umacniania współpracy z Pracodawcami oraz przybliżenia kształcenia zawodowego do potrzeb realnego rynku pracy podpisała umowy patronackie z wiodącymi firmami poligraficznymi i logistycznymi. Patronatem objęte są klasy kształcące w zawodach poligraficznych i w logistyce. Szkoła mając na celu rozwój zawodowy i społeczny uczniów realizuje projekty międzynarodowe. W ramach jednego z nich młodzież odbywa miesięczne praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna – Belfast) oraz we Włoszech w Bolonii.

Dodaj komentarz

Close Menu